Redevelopment

Elke organisatie heeft zijn eigen levenscyclus en kan onder invloed van macro-economische factoren op zeker moment een neergang meemaken. Bedrijfsspecifieke redenen kunnen zijn: verouderde technologie, overcapaciteit in de markt of het bedrijf of een kostenstructuur die niet past bij het hoogste niveau.

De gevolgen zijn vaak verstrekkend: massaontslagen, leegstand en lage taxatiewaarde van onroerend goed, vernietiging van productiekapitaal, etc. Daarnaast vergen deze processen veel tijd van het management en vaak heeft het management ook geen ervaring met herstructurering.

Business Creation verkent en definieert sinds 1982 in heel Europa levensvatbare alternatieven voor het afstoten van bedrijfsonderdelen en productiefaciliteiten die niet tot de kerntaken behoren. Zodra het besluit om een vestiging te ontmantelen of te sluiten is genomen, helpen we onze klanten bij het vinden van een alternatief dat rekening houdt met zowel de kosten als de belangen van werknemers. Onze dienstverlening bestaat uit vier kernactiviteiten:

 1. Herstructureringsanalyse (Restructuring assessment): we helpen bij elke beslissing tot herstructurering bij het maken van de juiste keuzes.
 2. Sluitingsbegeleiding (Restructuring management): begeleiding bij het gehele sluitingsproces, van het opstellen van een sociaal plan tot onderhandelingen met belanghebbenden.
 3. Banencreatie (Job creation): begeleiden van werknemers van baan naar baan.
 4. Redevelopment: herontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten op basis van de bestaande infrastructuur.

Herontwikkeling draait om drie aspecten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

 • Human resources: het personeel is het belangrijkste kapitaal van een onderneming. De kunst is om de opgebouwde ervaring, kennis en vaardigheden in te zetten voor alternatieve activiteiten.
 • Technologie: de technologie in een onderneming is soms voor maar één doel ontworpen maar vaak kan die technologie met enige aanpassing ook voor andere doeleinden worden ingezet.
 • Vastgoed: onroerend goed kan niet alleen dienen als vestigingslocatie voor nieuwe activiteiten, maar ook als bedrijvenpark voor activiteiten van andere partijen.

De oplossingen van Business Creation zijn uniek in die zin dat ze bij elk ontmantelingsproject een drietal voordelen brengen voor de belanghebbenden.

In eerste instantie profiteren de klant en werkgever door aanzienlijke besparingen te realiseren op hun sluitingsbudget en tegelijk te blijven voldoen aan de (sociale) verantwoordelijkheden en verplichtingen (waardoor de reputatie niet alleen wordt beschermd, maar zelfs wordt verhoogd).

Daarnaast profiteren de medewerkers van het betrokken bedrijfsonderdeel of de vestiging van de verschillende kansen op werkgelegenheid en nieuwe bedrijvigheid die uit het redevelopment-proces ontstaan.

En ten slotte profiteren plaatselijke ontwikkelingsinstellingen van het blijvende economische evenwicht in de regio wat betreft de werkgelegenheid en het gebruik van onroerend goed.

image
Our aim is that all stakeholders in the process of redevelopment will benefit from our solutions.
image
 • image
 • image
 • image
 • image