Focus

Wij werken in heel Europa voor bedrijven die belang hechten aan een duurzame toekomst voor iedereen die betrokkenen is bij een reorganisatie of doorstart, of daar de gevolgen van ondervindt. Voor deze bedrijven brengen we via redevelopment van arbeidskapitaal, technologie en onroerend goed de verschillende belangen van bedrijven, werknemers en gemeenschappen met elkaar in evenwicht.

Wij richten ons op bedrijven met continuïteits- of overgangsproblemen.

  • Discontinuïteit of verminderde prestaties maken deel uit van de levenscyclus van een bedrijf en kunnen door een economische recessie versterkt worden. Dit kan verschillende oorzaken hebben: verouderde technologie, overcapaciteit binnen het bedrijf of de markt of een inefficiënte kostenstructuur.
  • Overgang betekent verandering en is vaak moeilijk. Een verandering van dochteronderneming naar onafhankelijk bedrijf, van genationaliseerd naar geprivatiseerd, van idee naar uitwerking.

Er zijn geen grenzen voor wat betreft sector, omvang of locatie. De enige vraag is of een oplossing mogelijk is.

image
Our aim is that all stakeholders in the process of redevelopment will benefit from our solutions.
image
  • image
  • image
  • image
  • image