Benadering

Business Creation hanteert voor de meeste projecten een 3-stappenplan:

  1. Scan: in korte tijd wordt de situatie door ons geanalyseerd en presenteren we een werkhypothese voor onze oplossing.
  2. Plan: na vaststelling van de voorgestelde oplossing ontwerpen we een gedetailleerd plan en bereiden we de invoering van maatregelen voor.
  3. Uitvoering: de belangrijkste stap is de invoering van het plan en de uitvoering van alle maatregelen.

Het 3-stappenplan wordt voor elke activiteit nader aangeduid. Business Creation ontwerpt niet alleen oplossingen maar neemt ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan via een praktische en op de mogelijkheden gerichte benadering.

Redevelopment-benadering

  1. Bepaling van oplossing: in enkele weken tijd gaan we de mogelijkheden na van een alternatief scenario voor sluiting. Tijdens deze quick scan analyseren we het personeelsbestand, de technologie, het onroerend goed en de regionale factoren met het oog op wat er mogelijk is en formuleren we een werkhypothese voor oplossingen. Gewoonlijk duurt dit 2 tot 6 weken.
  2. Roadmap voor oplossingen: als de klant met ons voorgestelde alternatief instemt, ontwerpen we een ondernemingsplan voor de invoering ervan. In deze fase stellen we onze plannen op voor de overtollig geworden vestiging. Tot de mogelijke oplossingen behoren de oprichting van een nieuw bedrijf waarin gebruik wordt gemaakt van de aanwezige technologie en capaciteiten van de werknemers, het uitvoeren van een werkgelegenheidsproject en herontwikkeling van het vastgoed. Gewoonlijk duurt dit 4 tot 8 weken. De definitieve oplossing kan een acquisitie zijn waarbij het risico geheel voor de overnemende partij is, of een managementproject waarbij de klant het eigenaarschap behoudt.
  3. Invoering redevelopment: na goedkeuring van onze plannen beginnen we met de herontwikkeling van de vestiging. Samen met partners werkt Business Creation op locatie aan de uitvoering van het ondernemingsplan. Dit wordt gevolgd door de uitvoering van een 100 dagen durend implementatieplan, in welke periode de belangrijkste parameters gerealiseerd moeten worden. Een herontwikkelingsproject neemt gemiddeld 1 tot 3 jaar in beslag.
image
Our aim is that all stakeholders in the process of redevelopment will benefit from our solutions.
image
  • image
  • image
  • image
  • image